Podprite nas!

Za Ambasado Rog

By providing your payment information and confirming this payment, you authorise (A) Društvo SUPER MARIO, socialno podjetje – so.p. and Stripe, our payment service provider and/or PPRO, its local service provider, to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with those instructions. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. You agree to receive notifications for future debits up to 2 days before they occur.

S tem, da vnesete svoje plačilne informacije in potrdite plačilo, dajete svoje privoljenje 1. Društvu SUPER MARIO, socialno podjetje so.p. in Stripe, naši storitvi plačil in ali PPRO, vašemu lokalnemu storitveniku, da pošlje vaši banki naročilo, da bremeni vaš račun in 2. privoljenje vaši b anki, da bremeni vaš račun v skladu s tem naročilom. Pravico imate do vračila denarja od vaše banke pod pogoji vaše banke. Vračilo morate uveljaviti v 8 tednih od bremena na vašem računu. Opis vaših pravic lahko pridobite na vaši banki. Strinjate se z dobivanjem obvestil o prihodnjih bremenitvah do dva dni pred le temi.

English bellow.

Kot ste zagotovo slišali, je bila Avtonomna tovarna Rog uničena, z njo pa tudi Ambasada Rog in vse, kar je bilo v njej – naša oprema, dokumentacija, slike in knjige. Ni pa bil uničen kolektiv. Člani Ambasade Rog iščemo pot naprej. Vsi se strinjamo, da moramo z našim delom nadaljevati. To je vse, kar imamo, in ne moremo si privoščiti, da kapitalistična represija uniči našo skupnost.

Kako bomo to storili? Naše vsakodnevno delo se ni ustavilo, nujno pa potrebujemo nov prostor, kjer bomo nadaljevali politične, socialne in kulturne aktivnosti. Brez prostora rednega srečevanja bomo s tem težko nadaljevali. Zavedamo se, da bosta najem in selitev veliko finančno breme. Zato potrebujemo vašo pomoč. Z vašo materialno podporo je bilo v Ambasadi Rog organiziranih stotine dogodkov in kosil, financirali ste najemnine in druge stroške beguncev, ter seveda proteste, kampanje in pravne postopke. V tem trenutku krize pa apeliramo na vse, ki imate možnost, da nas podprete pri do zdaj našem najzahtevnejšem podvigu: iskanju nove strehe nad glavo.

TRR

DRUŠTVO SUPER MARIO so.p.

Aljaževa 28 1000 Ljubljana

matična št.: 4099591000

davčna št.: 32177461

TRR: SI56 6100 0001 8041 571

odprt pri: DELAVSKA HRANILNICA d.d.

For Ambasada Rog

As you’ve heard, the Autonomous Factory Rog has been destroyed, and Ambasada Rog along with it. We lost everything – our place, our equipment, our documents, our art and books.

But we didn’t loose our collective.

Members of Ambasada Rog are looking for a way forward. We are all in agreement that we must continue with our work. It is all we have and we can’t let capitalist repression destroy our community.

How do we plan to continue?

Our everyday work is continuing even as we speak, but we urgently need a new place for our political, social and cultural activities. It will be impossible to continue all this without a place in which we can meet regularly. We also realize that moving and renting a new place will bring with it a big financial burden.

With your material support you have helped Ambasada Rog in organizing hundreds of events and meals, you have financed rents and other expences for many refugees, not to mention protests, campaigns and legal procedures. So in our moment of crisis, we are asking you to help us in our most difficult feat so far: getting a new roof over our heads.

TRR

DRUŠTVO SUPER MARIO so.p.

Aljaževa 28 1000 Ljubljana

matična št.: 4099591000

davčna št.: 32177461

TRR: SI56 6100 0001 8041 571

odprt pri: DELAVSKA HRANILNICA d.d.