POMAGAJMO TOVARIŠEM V STISKI

Na vas se obračamo za direktno podporo, ki jo žrtve birokratskega terorja potrebujejo za preživetje med dolgimi pravnimi postopki.

Gre za sirskega begunca, ki je v Sloveniji že od leta 2014, zdaj pa se na sodišču bori proti deportaciji in je v tem času ostal brez vsega, ter za tričlansko družino s Kosova, ki je tu že od leta 2002 in je prav tako zaradi sramotnih upravnih in sodnih odločitev ostala brez sredstev za preživetje.

Več spodaj.

By providing your payment information and confirming this payment, you authorise (A) Društvo SUPER MARIO, socialno podjetje – so.p. and Stripe, our payment service provider and/or PPRO, its local service provider, to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with those instructions. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. You agree to receive notifications for future debits up to 2 days before they occur.

S tem, da vnesete svoje plačilne informacije in potrdite plačilo, dajete svoje privoljenje 1. Društvu SUPER MARIO, socialno podjetje so.p. in Stripe, naši storitvi plačil in ali PPRO, vašemu lokalnemu storitveniku, da pošlje vaši banki naročilo, da bremeni vaš račun in 2. privoljenje vaši banki, da bremeni vaš račun v skladu s tem naročilom. Pravico imate do vračila denarja od vaše banke pod pogoji vaše banke. Vračilo morate uveljaviti v 8 tednih od bremena na vašem računu. Opis vaših pravic lahko pridobite na vaši banki. Strinjate se z dobivanjem obvestil o prihodnjih bremenitvah do dva dni pred le temi.

V obeh primerih gre za škandalozno ravnanje države, ki brez smiselnih argumentov sankcionira najbolj ranljive prebivalce in prebivalke. Ti nikakor ne pristajajo na takšno obravnavo in so se pripravljeni boriti do konca – pri tem jim pomaga tudi zastopnik in nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, ki je sprožil ustrezne pritožbe na sodiščih.

Toda do odločitev nas ločijo še meseci, socialna stiska pa postaja vse hujša in presega možnosti individualne pomoči. Tu je potrebna pomoč širše skupnosti. 

Vaši prispevki bodo šli naravnost za kritje stroškov bivanja prizadetih oseb.Več o njihovih postopkih si lahko preberete tu: http://ambasada-rog.si/ambasada/blog/18_08_21_sirija, in tu: http://ambasada-rog.si/dsza/blog/12_10_21_druzina

Hvala vam!